Calculator  

Heeft u vragen? 06-27379838

Braken 18
1713 GC Obdam

Neem contact op
info@schuimbetonisolatie.nl

Lees dit goed door, voordat u gaat bestellen:

  • De opgegeven kuubs (m3) moeten gelijk zijn aan de inhoud van de ruimte waarin het schuimbeton aangebracht wordt.
  • Meer- of minderwerk wordt achteraf verrekend.
  • Wilt u zekerheid over de benodigde hoeveelheid? Neem dan contact op zodat onze werkvoorbereider de ruimte kan inmeten.

Voor projecten in Noord-Holland kunt u een afspraak maken voor een controle op locatie via telefoonnummer:06-11748787

Voor projecten in Zuid-Holland kunt u een afspraak maken voor een controle op locatie via telefoonnummer:06-42223074

Voor andere locaties kunt u bellen naar:06-27379838

Voorbereiding

Hieronder leest u wat u moet doen voordat wij komen.

Plastic folie

Schuimbeton is vloeibaar en zoekt zijn eigen weg. Maak daarom in de ruimte waar het schuimbeton moet komen, een dichte kuip of bak van plastic folie met een opstaande rand. Het schuimbeton kan op deze manier niet weglekken of ergens onder lopen.

Waterpunt

Voor het schuimbeton hebben wij een waterpunt met voldoende waterdruk nodig. Het is mogelijk, dat de waterdruk van de aansluiting onvoldoende is. In dat geval hebben wij een tweede waterpunt nodig. Vraag daarom aan de buren of wij daar water mogen “lenen” als de druk onvoldoende blijkt. Spreek ook met elkaar af hoe dit verrekend gaat worden. Water kost ongeveer 85 eurocent per m3.

Krachtstroom

Voor onze betonpomp en het correct uitvoeren van onze werkzaamheden dient er krachtstroom aanwezig te zijn met een minimaal vermogen van 20 kVA.

Ventilatie

De ruimte waarin het schuimbeton is aangebracht, moet zeer goed geventileerd worden. Zet alle ramen en deuren open en laat deze ook ’s nachts open. Zorg dat er niets of niemand in de woning kan. Sluit de ramen en deuren af met bijvoorbeeld gaas of een net zodat de lucht vrij kan stromen.

Parkeerplaatsen

Zorg voor minimaal 3 parkeerplaatsen waar wij kunnen parkeren, zo dicht mogelijk bij de werkplek. Als er 4 parkeerplaatsen vrijgehouden kunnen worden, is dat nog beter.

Dag voor levering

Eén dag voor de levering nemen wij contact op. Wij willen dan weten of de voorbereidingen zijn gelukt. Ook stellen wij een aantal andere vragen. Het tijdstip waarop wij komen leggen we op dat moment ook vast.

Dag van levering

Op de dag van de levering komen wij met onze wagen(s) naar de werklocatie. Halen we de afgesproken tijd niet, bijvoorbeeld door grote verkeersdrukte, dan hoort u dat zo snel mogelijk van ons.